Контактирајте не и дознајте повеќе  |  078 306 668 (08:00 - 18:00)

Деменцијата претставува збир од симптоми на постепено, но прогресивно опаѓање на капацитетите на мозокот. За ваквото опаѓање на мозочните функции постои органска основа т.е. постепено изумирање на нервните клетки и атрофија на мозокот.

Деменцијата најмногу се манифестира преку потешкотии со когнитивните функции и промени во однесувањето. Во понатамошните фази од болеста се јавува...

Староста е состојба на умот исто колку што е и на телото, која открива дека луѓето кои се чувствуваат помладо, на старост се поздрави. Постојаното активирање на умствените капацитети ќе овозможат подолготрајно задржување на умствената виталност. Од таа причина, како дел од социјалната заштита во Идила Терзиева, секојдневно се организираат разни активности. Дел од нив се наменети за изразувањ...

Луѓето кои се сметаат за болежливи и слаби имаат поголема веројатност да се откажат од редовните физички активности кои понатаму во живтотот ќе им обезбедат подобро здравје. Но, оние другите со позитивен став кон себе остануваат социјално активни личности, здрави и уживаат во поголем квалитет на животот и покрај еднаквите или поголемите нивоа на физичка слабост.
Верувањето на луѓето д...