Медицинска нега

Посветеноста на здравјето кај старите лица никогаш не било поважно. Затоа ние се трудиме да водиме постојана грижа за главните медицински индикатори кои посочуваат кон одреден здравствен проблем. Постојано и секојдневно мерење на крвен притисок, проверка на висината на шеќерот во крвта, како и чести ЕКГ прегледи се наша рутина.Исто така, домот за стари лица има и редовно вработен доктор по општа медицина, како и соработка со специјалисти секогаш кога тоа ќе биде потребно. Искусниот тим од доктор,медицински техничари, физиотерапевти и психолог се секојдневно посветени на задоволување и на најличните желби на нашите корисници. Специјалното медицинско возило е исто така на располагање на сите корисници кои имаат потреба од транспорт за извршување на медицински преглед или друг вид на интервенција.